WORKSHOP

 

I am bringing The Reality Hack across Sweden in a 3 hour workshop or 1,5 h seminar.

Swedish now....

Workshopen innehåller utöver nedan innehåll även stunder av reflektion som ger mervärde och tillfälle att gå djupare in i transformation.

 

1. ATTRAKTIONSLAGEN, vad vet vi?

 • Det vi ger ut kommer tillbaka
 • Genom att känna som om det vi önskar redan är hos oss så attraherar vi det vi önskar, men:
 • Behöver inte veta och känna exakt som om allt vi önskar slår in.. för svårt…
 • Personlig målvibration > själen förkroppsligad

 

2. OBEHAGETS BEROENDE / HUR VI ÄR BEROENDE AV OBEHAG OCH DÄRFÖR SJÄLVA OMEDVETET BEGRÄNSAR VÅR LYCKA OCH FRAMGÅNG

 • Varför är en del av oss beroende av lidande och vad är den delen?
 • Vad det betyder att vara beroende av lidande och obehag
 • Hur våra val kan ge feedback och värdefull information
 • Hur vi kan se våra val och beslut i vardagen som möjligheter till att omvandla lidande till kärlek och harmoni.
 • Hur omständigheter som triggar oss pekar ut oläkta inre sår.

 

3. OMSTÄNDIGHETERNAS MÖJLIGHETER

Om begränsande situationer, oönskade omständigheter, vardagliga utmaningar och:

 • hur man kan använda dessa situationer för att bryta igenom till obegränsad glädje
 • hur de är otroliga möjligheter för att öva radikal självkärlek
 • hur vi kan börja utforska vibrationer och self-mastery med hjälp av dem

 

4. PERSPEKTIVET SOM GER KRAFT

 • Hur hologram-perspektivet ger oss ett större utbud av val
 • Hur de nuvarande förhållandena ändras med dina val
 • Hur vi går genom livet och skapar parallella existenser i varenda val
 • Hur många parallella verkligheter möjliggör manifestation på ett nytt sätt

 

5. STÖRSTA BEGRÄNSNINGEN I MANIFESTATION – HUR:et?

 • Hur vi skapar vår verklighet och samtidigt ett nytt perspektiv på hur vi inte behöver veta hur.
 • Hur förkroppsligandet av UNITY och ONENESS hjälper oss att skapa mer medvetet

 

6. MANIFESTERA MERA – FÖRSLAG PÅ PROCESS

 • Ett nytt perspektiv som öppnar upp för dina högsta önskemål, vilka scenarior är ”möjliga”?
 • Att vara specifik hjälper dig att verkligen få det du vill ha
 • Vibrationsfokus
 • Mitt personliga protokoll för att höja min vibration mot extas
 • Hur komma dit från lägre vibrationer (vi har alla sådana stunder)
 • Ta fram din inre mamma
 • Vårt undermedvetna behöver påminnas ibland
 • Hur man sammanfogar nuvarande verklighet med den önskade verklighetenVill du att jag kommer till din stad eller har du en studio/center som skulle passa att hålla denna workshop/föreläsning på?

Maila mig på marie@aflowinggrace.one

 

Disclaimer: I am not a licensed psychologist or medical practitioner.  In no way does my work replace the care given by licensed mental health providers or medical doctors. The intuitive information given is not intended to be taken as medical or psychological advice or diagnosis. I make no claim that my work directly treats or cures any psychological, emotional, physical or spiritual disorders.  You agree to be fully responsible for your mental, physical, emotional and spiritual health.